VILKÅR OG BETINGELSER

 

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser ( "vilkårene") gælder for din bestilling af produkter ( "produkterne") fra O.B. Wiik A/S’ hjemmeside til levering i Danmark.

1.2 Følgende vilkår gælder for alle køb. Ved at godkende O.B. Wiik A/S' generelle købsvilkår for webshoppen, før din ordre bekræftes, accepterer du disse vilkår. Disse købsvilkår udgør sammen med din bestilling, der bliver bekræftet i en ordrebekræftelse, som du modtager på den e-mailadresse, du har angivet, det samlede aftalegrundlag for købet.

1.3 O.B. Wiik A/S forbeholder sig retten til at ændre vilkårene uden varsel. En sådan ændring vil dog ikke påvirke ordrer, der er blevet sendt inden offentliggørelsen af de ændrede vilkår på hjemmesiden.

1.4 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene eller vil give meddelelse om udtag, annullering, returnering og tilbagebetaling, så kontakt venligst:

O.B.Wiik A/S, Hasselvej 10, DK-4780 Stege
E-mail: obw@obwiik.dk
Tlf.: 70 20 34 75

1.5 I aftalen er "sælger" O.B. Wiik A/S, og "køber" er den person eller virksomhed, som foretager bestillingen, og som er opgivet som køber i bestillingen.

2. REGISTRERING AF ORDRER

2.1 En ordre registreres ved at udfylde formularen på hjemmesiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgængelighed. Vi vil hurtigst muligt kontakte dig via telefon eller den e-mailadresse, du har angivet ved bestilling, for at informere dig, såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.

2.3 Vi gør opmærksom på, at det bestilte produkt kan variere en smule i farve og design fra billedet på hjemmesiden.

2.4 Vi tager forbehold for stavefejl og fejl i prissætningen. Du vil som kunde blive informeret via telefon/mail, og bestillingen kan blive annulleret.

2.5 Vi vil hurtigst muligt kontakte dig via den e-mailadresse, du har angivet ved bestilling, for at bekræfte din bestilling og for at bekræfte dine oplysninger. I forbindelse med dette får du et unikt ordrenummer, som vil blive brugt i al kommunikation med O.B. Wiik A/S.

3. LEVERING

3.1 Produkter, der er markeret som værende "på lager", vil normalt blive sendt fra vores lager dagen efter modtagelsen af ordren. Hertil tillægges også transportørens leveringstid. Hvis produkterne ikke er tilgængelige inden for den anslåede leveringstid, giver vi dig besked herom.

3.2 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, vil dette fremgå af ordrebekræftelsen, og du kan beslutte, om du ønsker at bestille en lavere mængde eller annullere ordren.

3.3 O.B. Wiik A/S kan – efter eget skøn – beslutte at foretage en delvis levering. Hvis dette er tilfældet, vil du ikke blive pålagt ekstra omkostninger herfor, men kun betale for én leverance.

3.4 Hvis leverancen ikke er mulig inden for tredive (30) dage, har du ret til at annullere bestillingen. Hvis betaling allerede har fundet sted, vil denne blive returneret af os inden for tredive (30) dage.

3.5 Levering af produktet har fundet sted, når køberen eller dennes repræsentant har overtaget produktet.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

4.1 Alle priser er anført i DKK. De angivne priser på hjemmesiden er inklusiv moms, men eksklusiv eventuelle gebyrer, told og forsendelse, medmindre andet er angivet.

4.2 Gebyrer, told og forsendelse kan variere, hvilket også gælder for leveringsmetoden. Disse omkostninger beregnes separat og er angivet på hjemmesiden, når du afgiver din bestilling. Den samlede pris, der er angivet i ordrebekræftelsen, er det samlede beløb, som skal betales for de bestilte produkter.

4.3 Du accepterer at refundere O.B. Wiik A/S for eventuelle ekstra forsendelses-/ håndteringsomkostninger, som skyldes din manglende undladelse af at acceptere eller hente en levering i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produkterne med de til enhver tid gældende betalingsmetoder, der er angivet på hjemmesiden.

5.2 O.B. Wiik A/S tilbyder sikker online-betaling med hjælp fra en ekstern leverandør og for at være sikker på, at du altid har den højeste grad af sikkerhed, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.

5.3 Når du betaler med kreditkort, skal kreditkortoplysninger gives, når du bestiller. Købesummen vil blive reserveret på kortet på tidspunktet for ordrebekræftelsen, og den vil blive hævet fra dit kreditkort samme dag, som varen sendes.

5.4 Såfremt køber ikke betaler eller opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller efter loven, og dette ikke skyldes forhold fra sælgerens side, kan sælgeren efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet eller kræve kompensation fra køber. Hvis køberen ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, kan sælgeren opkræve renter af købesummen efter loven om forsinkelsesrente. Ved manglende betaling kan kravet – efter forudgående meddelelse herom  – blive sendt til inkasso, og køberen kan derefter blive holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til inkassoloven.

Sælgeren har panteret i produktet (salgspant) som sikkerhed for sælgers krav på købesummen plus renter og omkostninger.

6. FORTRYDELSESRET, BESKADIGET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Fortrydelsesret

6.1 Du kan – medmindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesretten  – uden at angive nogen grund fortryde ordren fra datoen for modtagelsen af ordrebekræftelsen og op til 14 dage fra modtagelsen af produktet. En sådan fortrydelse skal ske skriftligt ved hjælp af den fortrydelsesformular, der fulgte med ordrebekræftelsen. For at overholde fristen, er det tilstrækkeligt at sende fortrydelsesformularen til O.B. Wiik A/S' adresse eller e-mail, der er angivet under punkt 1.5. Køberen har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er gjort gældende.

Ved brug af fortrydelsesretten skal produktet returneres til sælger uden ugrundet ophold, og dette skal ske senest 14 dage fra den dato, hvor der blev givet meddelelse om brugen af fortrydelsesretten.

6.2 Hvis betalingen allerede er sket, vil denne straks og senest tredive (30) dage fra modtagelsen af det returnerede produkt blive tilbagebetalt af os. Vi vil dog kun dække udgifterne for selve produktet og ikke din returfragt for at returnere produktet til os, ligesom vi heller ikke vil dække porto-omkostningerne for den tilsendte vare.

6.3 Dine rettigheder til at fortryde ordren kan bortfalde, hvis du ikke har taget tilstrækkelige skridt for at sikre, at du er i stand til at returnere varen i original stand. For at fortrydelsesretten skal gælde, skal produktet være ubrugt og returneres uåbnet i sin originale emballage i ubeskadiget stand. Under alle omstændigheder vil vi altid anbefale, at du tager tilstrækkelige og rimelige foranstaltninger for at opretholde produktets stand, og at du sørger for, at produktet leveres sikkert tilbage til os.

Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis produktet er forseglet, og forseglingen er brudt.

Beskadiget eller defekt produkt

Ud over dine rettigheder til at fortryde ordren efter punkt 6.1 til 6.3 ovenfor, kan du også udøve visse rettigheder, hvis du finder ud af, at produktet er beskadiget eller defekt.

6.5 Eventuelle skader på produktet, som er påført under forsendelse, eller påståede defekter ved produktet skal straks anmeldes skriftligt til O.B.Wiik A/S' adresse eller e-mail, der er angivet i punkt 1.5. Eventuelle skader skal beskrives og kunne dokumenteres med billeder.

6.6 Andre klager eller mangler på produktet skal meddeles inden for en rimelig tid og senest inden for forbrugerkøbelovens/købelovens reklamationsfrister efter modtagelse af produktet/det tidspunkt, køberen opdagede eller burde have opdaget manglen.

6.7 Hvis kravet er gyldigt, kan du i overensstemmelse med loven om forbrugerkøb/købeloven bede om rettelse af fejlen.

6.8 Hvis vi ikke er i stand til at rette fejlen på produktet, kan du vælge at annullere ordren eller bede om en reduktion i prisen.

7. FORCE MAJEURE

Hvis levering er forhindret eller forsinket på grund af omstændigheder uden for vores kontrol, har vi ret til at hæve ordren. Dette vil blive meddelt via post, e-mail eller telefon.

9. GÆLDENDE LOVGIVNING

Denne aftale skal reguleres af de til enhver tid gældende danske love.

Specielt skal nævnes følgende love, som har betydning for disse købsvilkår:

Forbrugerkøbsloven, købsloven, e-handelsloven, markedsføringsloven, personoplysningsloven, aftaleloven, finansaftaleloven, værgemålsloven, panteloven, fortrydelsesretsloven.

10. ALDERSGRÆNSE FOR KØB I WEBSHOP

Alle, der køber noget gennem O.B. Wiik A/S' webshop, skal være 18 år eller ældre.

11. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – PRIVACY POLICY

I forbindelse med varekøb i webshoppen vil der blive indhentet nødvendige personoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer mm. Disse data bruges kun internt i forbindelse med distribution af varer, kundekontakt mm. Oplysninger, der er indsamlet via webshoppen, bliver ikke delt/solgt til tredjeparter og behandles samt opbevares i henhold til dansk lovgivning.

Webshoppen og de tilhørende sider indhenter oplysninger ved hjælp af "cookies". Oplysninger, som indhentes på denne måde, bruges til statistiske formål såsom måling af hjemmesidens ydeevne mm. Leverandøren af måleværktøjerne er Google Analytics. Oplysninger, som indsamles ved hjælp af "cookies", indsamles anonymt og bruges kun af O.B. Wiik A/S til statistiske formål.

Databehandleren for indsamlede personoplysninger er sælgeren O.B. Wiik A/S.

12. KONFLIKTLØSNING OG KLAGEMULIGHEDER, VÆRNETING.

Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed.

Forbrugeren kan altid tage kontakt til Forbrugerrådet, for at få hjælp i en eventuel tvist. Hvis der ved mægling i Forbrugerrådet ikke opnås en mindelig løsning mellem parterne, kan parterne skriftligt anmode om, at sagen forelægges for Forbrugertvistudvalget.

VÆRNETING

Hvis tvisten ikke løses, kan den indbringes for de almindelige domstole.