Rammetelt/partytelt

Skal du holde et arrangement? Vælg et solidt og holdbart telt fra Norges førende teltleverandør. Partyteltet i standardversion har en fast bredde på 6 eller 9 m. Telte i prof-varianten er forstærket for at tåle de barske nordiske forhold.

Kontakt os

Rammetelt – Partytelt

Til en messe, udstilling, kantine eller lille festival er dette en god løsning. Måske har man ikke brug for en hel hal, men man ønsker det store areal og rummet – så er et rammetelt svaret.

Plads til at boltre sig

Rammeteltene leveres i forskellige bredder fra 6 meter op til 30 meter. Længden øges i 3 eller 5 meters moduler op til den ønskede længde.

Vi lagerfører til enhver tid et stort udvalg af tillægsudstyr som isolerede vægge, døre og vinduer. Teltene benyttes ofte på større arrangementer som messer, udstillinger, sportsarrangementer og private begivenheder.

Teltsystemet er udviklet af erfarne fagfolk, der både kender udfordringerne i det nordiske klima, og som forstår brugernes behov. Dette er vigtigt, når skal stilles arrangementer på benene i vinterhalvåret.

Et rammetelt varetager både sikkerhed og fleksibilitet i én og samme løsning. Det er hurtigt og nemt at montere – det gør denne telttype meget anvendelig.

Partytelt i professionel kvalitet

Partytelt professionel model er udviklet af erfarne fagfolk, der både kender udfordringerne i det nordiske klima, og som forstår brugernes behov. Teltet varetager sikkerhed og fleksibilitet i én og samme løsning. Hurtig og nem montering gør Partytelt professionel model meget anvendeligt.

O.B. Wiik partytelt professionel model har en fast bredde på 6, 9 og 12 m. Partytelt professionel model bygges i 3 meters moduler i længderetningen. Alle komponenter i ramme og dug er af høj kvalitet og har lang levetid, hvilket giver teltet en høj gensalgsværdi.

Telttypen tåler at blive udsat for barsk vind og vejr og egner sig fortrinligt til nordiske forhold. Partytelt professionel model er et meget solidt telt, der er særligt godt egnet for professionelle brugere, der stiller strenge krav til kvalitet.

Partytelt professionel model er forberedt for brug af døre, glas- og panelvægge, kassettegulve, foer m.m.

obwiik rammetelt partytelt

Scandic partytelt

Til dig, der vil have det bedste!
Scandic partytelt har en fast bredde på 6, 9 og 12 m, vindbelastning 28 m/sek.
Teltet bygges i 3-metersmoduler i længderetninger efter ønske og behov.
Eksempler på str. kan være: 6 x 9 m, 9 x 21 m og 12 × 30 m … osv.
Alle dele i ramme, tag og vægge er af meget høj kvalitet og har dermed lang levetid og en høj andenhåndsværdi. Scandic partytelt et kraftigt og solidt telt. Fremstillet til professionel brug, der stiller strenge krav til kvalitet og høje vindbelastninger. Alle vægge er todelte, så du kan åbne teltet, der hvor du ønsker.

Tekniske specifikationer

Scandic partytelt leveres med ramme i elokseret aluminium med click-lock-systemer uden bolte. Alle samlinger er fremstillet i elforzinket stål. Leveres med hvid, lakeret PVC-dug i flammehæmmende materiale. Forankres med jordspyd i underlaget.
Scandic partytelte ingeniørberegnet efter standarden i NS-EN 13782.
Aluminiumskomponenterne er dimensioneret iht. NS-EN 1999-1-1, og stålkomponenterne er dimensioneret iht. NS-EN 1993-1-1 stålkonstruktioner.
Strammerør i tag- og vægduge. Alle vægge er todelte og kan åbnes på midten, og hver halvdel kan derefter trækkes til side.
PVC-belagt dug 650 gram i bedste kvalitet. Dugen er lakeret på begge sider. Dugens vævning er behandlet for at kunne modstå angreb af skimmelsvamp og fugtskader (low-wick). Dugen er flammehæmmende og godkendt efter Eurostandard EN13501-1 og har klassificeringen B-s2-d0.

Generel info ift. teltbrug: Vigtigt!

De telte, der markedsføres af OBW, opfylder de gældende krav til vindbelastning iht. NS-EN-13782:2005. Denne standard blev godkendt af CEN (Comité Européen de Normalisation) i oktober 2005 og har erstattet alle nationale standarder fra maj 2006. Da dette er en Eurocode-standard, er kravene if. denne standard de samme, som gælder for det øvrige europæiske marked (medlemmer af CEN).
For at kunne tilbyde markedet produkter af høj kvalitet har vores fokus været ligget på teltets evne til at modstå specificerede belastningskrav (NS-EN-13782:2005), samt at teltet er forankret i underlaget med gode sikkerhedsmarginer. Alle vores konstruktioner er dokumenteret med tekniske beregninger, og eventuelle begrænsninger for brugen af produkterne er klart defineret.
Vi har taget udgangspunkt i ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” udgivet af det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), når vi har opbygget vores dokumentation for de forskellige produkter. Det betyder, at vi kan fremlægge al vigtig dokumentation som for eksempel: Virksomheds-CV, ansvarsforsikring, dokumentation for sundhed, miljø og sikkerhed, tekniske tegninger og erklæring om overholdelse af gældende el-standarder, hvor dette måtte ønskes. Vi vil også kunne være behjælpelige med information om marktryk, begrænsninger ved brug osv. Da vi har lang erfaring med store arrangementer, bidrager vi gerne med vores erfaring og viden på dette område.
Vejledningen fra DSB definerer også arrangørens ansvar i disse projekter. Arrangøren anses i henhold til Byggherreforskriften som bygherre under opstilling og nedtagning af midlertidige konstruktioner. Dette bygherreansvar medfører, at arrangøren er ansvarlig for, at alle, der deltager i opstilling og nedtagning, følger de gældende sikkerhedsregler.
Det indebærer, at bygherren er nødt til at sætte sig ind i de gældende regler, og at han kan blive stillet til ansvar, hvis der sker uheld, og det viser sig, at det anvendte materiel ikke lever op til de gældende regler.

Scandic partytelt 6 og 9 m bredde

Sørg for, at underlaget, hvor teltet skal monteres, er sikkert og stabilt. Arbejdsområdet skal være ryddet og klart, før monteringen påbegyndes.

 1. tart med at lægge alle teltbenene ud på række. I den ene ende af hvert teltben er der monteret en fodplade. Der skal være 3 m c/c mellem hver fodplade.
 2. Læg de lange stænger ud på jorden imellem teltbenene.
 3. Læg tagdragerne og topkoblingerne ud, og monter dem på teltbenene, så der dannes en komplet bue. Hver bue består af:
  – 2 stk. tagdragere
  – 2 stk. teltben med fodplader og hjørnekobling
  – 1 stk. topkobling
  Start med at montere et teltben på en tagdrager, monter så topkoblingen på begge tagdragere, og afslut med at montere det sidste ben.
 4. Når alle buerne er færdigmonteret, skal gavlstolpen/gavlstolperne fastgøres til topkoblingen.
 5. Træk begge halvdele af gavldugen ind fra hver sin side i øverste spor på ydersiden af tagdrageren.
 6. Fastgør wirerne i gavlenden, mens buen stadig ligger på jorden. Sørg for, at wirerne sidder på indersiden af både tagdragerne og teltbenene.
 7. Tjek, at fodpladerne sidder fast forenden af teltbenene, og løft så gavlbuen op. Hold den oppe i den rigtige position, og løft så den næste bue op. Buerne sættes sammen med lange stænger i hjørnerne og oppe og nede i begge sider. Husk at sikre de lange stænger med R-splitterne, inden wirerne monteres. Bank derefter jordspyd ned i alle hullerne i fodpladerne på denne sektion af teltet. Den første sektion (basismodulet) er nu sikkert forankret.
 8. Den næste bue kan nu rejses og fastgøres til den forrige sektion.
 9. Husk at montere en færdig gavlstolpe og gavldug nede på jorden, inden den sidste bue rejses.
 10. Slå altid begge jordspyd ned i fodpladerne for at sikre teltet mod vindpåvirkning.
 11. Når alle jordspyd er banket ned i jorden, er det tid til at trække tagdugene på. Tagdugene trækkes ind i det øverste spor på tagdragerne. Fastgør kasterebene i stålringene, der sidder i enden af tagdugen, og kast rebene over hjørnet og ned på den anden side af teltet. Træk tagdugen på, og fastgør den til den øverste lange stang på begge sider med 3 remme på hver side.
 12. Væggene fastgøres til tagdugen ved at vride stålkrogen, der sidder øverst på hver væg, ind i øjehullet på tagdugen. Put så den nederste lange stang ind i lommen i den nederste del af væggen, og fæstn den lange stang til teltbenene med en R-split.
 13. Tjek, at teltet er forsvarligt forankret med jordspyd i alle fodplader, inden teltet er klart til brug. Tjek også, at der er tilstrækkelig greb i underlaget, hvor der benyttes jordspyd (sand, sne etc. er ikke tilstrækkeligt). Er man i tvivl om, om underlaget er tilstrækkeligt, skal der gennemføres optræksforsøg. NB: Den aflæste værdi skal reduceres med en faktor 1,4. Hvis jordspyd ikke kan benyttes pga. for dårlige forhold i underlaget, kan lod anvendes som alternativ. Kontakt leverandøren vedrørende beregning heraf. Teltet er kalkuleret efter DIN-normen for 0,3 kN vindpåvirkning, svarende til 22 m/sek. I henhold til DIN-normen skal teltet forlades ved vindstyrker over 22 m/sek. Teltet er ikke dimensioneret til snebelastning og vil kunne kollapse ved snebelastning. For at undgå dette skal sne enten fjernes fysisk, eller teltet skal opvarmes.

Kontaktpersoner for rammetelt – partytelt

Relaterede produkter