Stålbyg

Med en ramme af stål og en solid beklædning i stålplader skaber man gode produktionslokaler til industrien. Dyrt maskineri og store produktionslinjer får tag over arbejdsdagen i vores industribygninger.

Kontakt os

Værn om værdiene

Du finder ofte dyre og følsomme maskiner og elektronik i vores industribygninger, fordi de repræsenterer en hurtig, fleksibel og omkostningseffektiv metode til at forøge produktionskapaciteten – permanent eller midlertidigt. Men også fordi vi med en række tilvalg til industribygningen kan skabe forudsætninger for at producere hvad som helst.

En moderne industribygning stiller nemlig strenge krav til udformning og faciliteter. Vi leverer, enten selv eller via underleverandører, tillægsudstyr, der beskytter produktionsudstyr og varer. Køreporte, ramper og mezzaniner som lagerrum er bare et par eksempler. Vi har også løsninger som forhæng eller flytbare vægge, der gør, at du kan dele produktionen op i zoner.

En industribygning i stål fremstår i alle hovedtræk som en permanent bygning. Men ofte er det omkostningsbesparende at vælge vores løsning fremfor et traditionelt byggeri. Fordelen ligger i skalerbarheden.

Flerfunktionshal

Vores stålhal kan bruges til næsten alt. Vi lægger vægt på, at den kan bruges til meget forskellige formål, hvor idræt og forskellige kommunale behov er åbenlyse eksempler. En flerfunktionshal giver potentielt store besparelser i forhold til traditionelt byggeri

Den fleksible hal

En flerfunktionshal er en populær løsning – af forståelige grunde. Hallen kan nemt udvides, reduceres, flyttes eller udlejes til andre formål i takt med ændrede behov. Disse problemstillinger møder man ofte i det offentlige, men også hos idrætshold, der ønsker bedre indtægtsgrundlag og økonomi. Hallen, der er en stålkonstruktion beklædt med stålplader, kan desuden leveres med tillægsudstyr, der yderligere udvider hallens muligheder.

Lagerbygning

Vores lagerbygning er vores stålbygning i sin mest enkle form, men den er langt fra simpel. En lagerbygning i stål giver de bedste lagerforhold for bl.a. tørbulk eller jord. Mange andre varer med stort volumen kan også opbevares.

Lagrer det meste

Har du behov for et tag over større volumener, ja, så er vores lagerhal den bedste løsning. Rigtig mange varer som sand, mineraler, salt og grus, eller pakket gods kan lagres tørt og godt i vores lagerhal.

Lagerhallen består af solide stålkonstruktioner, der udenpå beklædes med stålplader. Lagerhallen har forholdsvis kort montagetid og er på den måde et godt alternativ til et almindeligt byggeri, med den byggetid dette kræver. En lagerhal modstår desuden vind og vejr og giver god beskyttelse for de materialer, eller produkter, der befinder sig i bygningen.

Har du brug for tillægsudstyr eller har du specielle behov? Lagerhallen kan leveres med en række løsninger for udvidet funktionalitet som køreporter, belysning, ramper eller affugtning. Fortæl os gerne om dit brugsområde, så kan vi sammensætte et forslag til den bedste lagerhal til dine behov.

Landbrugsbygning

Der er mange, der er interesseret i vores stålhal udnyttet som landbrugsbygning. Med god beskyttelse for husdyr, mennesker og maskiner er vores landbrugsbygning et godt alternativ til traditionelle driftsbygninger.

En god driftsbygning

Det, vi traditionelt forbinder med landbruget, nemlig dyrehold eller produktion og opbevaring af grøntsager og kornprodukter, finder tag over aktiviteterne i vores landbrugsbygning.

Her forsynes det, der som udgangspunkt er en stålhal (stålkonstruktioner og beklædning i stål) med nødvendigt udstyr for disse formål. Isolering, varme, belysning og ventilation, affugtning samt køreporte og ramper er alle eksempler på tilbehør, der skal til for at skabe komplette stalde, værkstedhaller eller lager til fødevarer.

Kontaktpersoner for stålbyg