Finansieringsløsninger

O.B. Wiik tilbyder flere forskellige finansieringsløsninger. Nedenfor er der oplistet nogle alternativer. Kontakt os gerne for råd og vejledning.

Kontakt oss

Fordele ved køb

 • Tryg investering
 • Langt lavere omkostninger end ved
  køb af en traditionel lagerbygning
 • Kort leveringstid
 • Let omsættelig og høj brugtværdi

Fordele ved leje

 • Ved usikkerhed om projektets varighed
 • Belaster ikke egenkapitalen
 • Frigør driftskapital, der kan benyttes til andre indtægtsgivende formål
 • Enkel budgettering og regnskabsføring
 • Lejen udgiftsføres i resultatopgørelsen
 • Forsikring af hallen gennem O.B. Wiik

Fordele ved leasing

 • Belaster ikke egenkapitalen
 • Frigør driftskapital, der kan benyttes til andre indtægtsgivende formål
 • Enkel budgettering og regnskabsføring
 • Nemt at bytte ud med nyt udstyr eller supplere med tillægsudstyr
 • Lejen udgiftsføres i resultatopgørelsen
 • Fleksibel finansieringsform. Lejen kan tilpasses sæsonvariationer
 • Kan leases ned til kr 0,- i restværdi