Privatlivs- og cookiepolitik

Denne personvernerklæringen gælder O.B.Wiik Danmark A/S, og vi forklarer hvorfor vi indsamler oplysninger om dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger.

Kontakt os

1 Behandling af personoplysninger i O.B. Wiik

Denne privatlivserklæring er gældende for O.B.Wiik Danmark A/S, cvr. nr. 33 39 65 62 (herefter omtalt som «O.B. Wiik» eller «vi»), og O.B. Wiiks behandling af personoplysninger om deres kunder. Privatlivserklæringen beskriver, hvordan O.B. Wiik indsamler og behandler personoplysninger, samt de rettigheder, du har i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. O.B. Wiik er underlagt dansk lovgivning og vil behandle dine personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

2 Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er den, der bestemmer formålet med behandlingen af personoplysninger, og hvilke hjælpemidler, der skal anvendes.

Den dataansvarlige for de personoplysninger, vi behandler, er O.B. Wiik AS ved dennes administrerende direktør. Den dataansvarlige har det øverste ansvar for at sikre, at al behandling og håndtering af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktinformasjonen til O.B.Wiik er:

Adresse: Hasselvej 10, 4780 Stege

E-post: obw@obwiik.dk

Telefon: 70 20 34 75

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via de anførte kontaktoplysninger.

3 Hvorfor indsamler vi personoplysninger, og hvilken slags oplysninger indsamler vi

Når du anvender vores webside eller er i kontakt med os i forbindelse med bestilling af vores produkter, vil O.B. Wiik behandle personoplysninger om dig. Vi indsamler og anvender dine personoplysninger til forskellige formål afhængigt af, hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med dig. O.B. Wiiks behandling af personoplysninger forudsætter samtykke fra dig, eller et andet juridisk grundlag.

Vi indsamler følgende personoplysninger til de formål, der er angivet herunder:

 • Oplysninger indsamlet for at indgå og opfylde aftalen: Ved køb af varer fra O.B. Wiik registrerer vi blandt andet navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse og eventuelle betalingsoplysninger, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har købt, hvornår du foretog købet samt eventuelle oplysninger om levering.
  Vores administration af salget: Ved køb, bestilling eller reservation af produkter vil vi også benytte dine personoplysninger til at følge op på salget internt i vores organisation. For at kunne gennemføre vores leverance til dig, vil vi også dele dine personoplysninger, herunder navn og adresse med udvalgte tredjeparter såsom som leverandører, entreprenører og transportører.
  Grundlaget for vores behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt herover, er købsaftalen med dig, og behandlingen anses hovedsageligt for nødvendig for at opfylde vores forpligtelser i aftalen. I forbindelse med eventuelle krav, der rettes imod os, vil vi også kunne indsamle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne opfylde eller forsvare vores juridiske forpligtelser.
 • Kundeservice: : Afhængigt af, hvad henvendelsen drejer sig om, og via hvilken kanal du kontakter os, (telefon, e-mail eller kontaktskema) vil vi have behov for at identificere dig, hvilke(t) produkt(er) du har købt, og for eksempel din adresse, dit telefonnummer og eventuelt din e-mailadresse. Vi vil behandle de personoplysninger, vi behøver for at kunne hjælpe dig, fx dit navn, din købshistorik, dine kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer). Vi har vurderet, at vi har en berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger for at give dig så relevante og præcise svar på dine spørgsmål som muligt, samt at vores interesse i denne behandling vejer tungere end ulempen for dig, der kontakter os og ønsker denne tjeneste.
 • Markedsføring: Vi udsender markedsføring, nyhedsbreve og giver oplysninger om vores virksomhed pr. e-mail til dig, hvis du har givet samtykke hertil. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage ved at kontakte O.B. Wiik (se kontaktoplysninger under punkt 2).
 • Vi anvender cookies (cookies) til at tilegne os oplysninger om brugen af vores websider. Du kan læse mere om cookies, og hvilke cookies vi benytter, her. Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er nødvendigt for os at gøre dette, så vi kan tilpasse websiden til vores brugeres behov.

4 Udlevering af personoplysninger til tredjeparter

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der foreligger et lovligt grundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig, eller hvis der foreligger et juridisk grundlag, der pålægger os at videregive oplysningerne.

For at kunne gennemføre vores leverance til dig vil vi dele dine personoplysninger, herunder navn og adresse, med udvalgte tredjeparter såsom leverandører, entreprenører og transportører.

O.B. Wiik bruger databehandlere til at indsamle, lagre eller på anden vis behandle personoplysninger på vores vegne. I disse tilfælde har vi indgået aftaler for at varetage informationssikkerheden i alle led af behandlingen. O.B. Wiik vil sørge for, at tredjeparter, der behandler personoplysninger på vegne af O.B. Wiik, iværksætter de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte personoplysninger.

5 Sådan sikres oplysningerne

O.B. Wiik tilstræber at beskytte dine personlige data ved at opretholde tekniske og organisatoriske tiltag. Kun O.B. Wiik eller vores leverandørers ansatte, der har brug for at have adgang til oplysningerne i forbindelse med en bestemt opgave, vil få adgang til dine personlige oplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler, vil primært blive behandlet inden for EU/EØS-området. Hvis personoplysninger bliver overført til eller behandlet i et land uden for EU/EØS, vil O.B. Wiik sørge for en lovlig behandling af oplysningerne med tekniske og organisatoriske tiltag, der sikrer, at oplysningerne håndteres forsvarligt med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau svarende til det, der tilbydes i EU/EØS.

6 Lagringstid

Vi lagrer dine personoplysninger hos os så længe, det er nødvendigt til det formål, personoplysningerne blev indsamlet.

Hvis vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, vil disse oplysninger blive slettet, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af aftaleforholdet, er opfyldt. Forpligtelser som følge af aftaleforholdet kan for eksempel være bogføringspligt efter bogføringsloven eller lagringspligt efter hvidvaskningsloven.

7 Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

O.B. Wiik værdsætter dine tilbagemeldinger. Her kan du se, hvilke rettigheder du til enhver tid har, og som du kan gøre gældende ved at tage kontakt med os:

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Den enkleste måde at gøre dette på er ved at gå ind på vores websider eller kontakte os.
 • Bede om indsigt: Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Bede om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os om at rette fejlagtige oplysninger, vi har om dig, eller bede os om at slette personoplysninger. Vi vil så vidt som muligt imødekomme en forespørgsel om at slette personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, hvis der er tungtvejende årsager til ikke at slette, som fx at vi er nødt til at lagre oplysningerne af dokumentationshensyn. Mange oplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos os.
 • Dataportabilitet: Du kan bede om dataportabilitet blandt andet for personoplysninger, du selv har givet i henhold til dit samtykke, eller som har været nødvendige for indgåelse af købsaftalen.
 • Bede om at få begrænset behandlingen og protestere imod dele af behandlingen.

For at håndhæve dine rettigheder kan du kontakte os via e-mail eller brevpost (se kontaktoplysninger under punkt 2). Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden 30 dage.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets webside: www.datatilsynet.dk (https://www.datatilsynet.dk/).

8 Klager

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke stemmer med det, vi har beskrevet her, eller at vi på andre måder overtræder persondatalovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finder oplysninger om, hvordan du kan kontakte Datatilsynet, på Datatilsynets websider: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

9 Ændringer

Hvis der skulle ske ændringer i vores tjenester eller i lovgivningen vedrørende behandling af personoplysninger, kan det medføre ændringer i nærværende oplysninger. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, vil vi gøre dig opmærksom på disse ændringer.

Cookies og privatlivspolitik

O.B. Wiik Danmark A/S, direktør, er ansvarlig for indsamling og behandling af personlige oplysninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse af https://www.obwiik.dk.

Formålet med at indsamle personlige oplysninger via hjemmesiden er, at logfører brugen af https://www.obwiik.dk til, at udvikle og forbedre tjenesten. Til dette formål bruger hjemmesiden informationskapsler, dvs. såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din computer, mobiltelefon, tablet eller tilsvarende. Cookies indeholder data indsamlet for statistikker om brug af https://www.obwiik.dk.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • Din IP-adresse, browser og operativsystem
 • Din placering
 • Tidspunkt for besøg
 • Hvilke sider på obwiik.dk besøger den registrerede IP-adresse og varigheden af ​​de forskellige besøg
 • Ethvert link, der henviste dig til vores hjemmeside.
 • Hvad blev klikket på under dit besøg på hjemmesiden og eventuelle filer du downloader
 • Oplysninger om dig, når du registrerer personlige oplysninger på hjemmesiden, f.eks. Navn, telefonnummer, e-mail og arbejdsplads.

Vi bruger forskellige typer lokal opbevaring ved brug af cookies, som enten slettes kontinuerligt (session cookies) eller gemmes permanent i din browser indtil en bestemt tid (permanente cookies). Hvis dine indstillinger i din browser er indstillet til at acceptere cookies, accepterer du, at O.B. Wiik bruger cookies, når du besøger vores hjemmeside. Yderligere oplysninger om, hvordan du kontrollerer brugen af cookies i din browser nedenfor, finder du nedenfor.

https://www.obwiik.dk bruger følgende cookies:

REGISTRERING

Cookie Beskrivelse Lagring
Google Analytics Værktøjer til indsamling af webstatistikker såsom antal besøg, varighed, trafikkilder mv. Alle data er krypterede og kan ikke spores til en enkelt bruger. 6 måneder

DRIFT OG FUNKTIONALITET AF HJEMMESIDEN

Cookie Beskrivelse Lagring
GA målgrupper Spor din brugeradfærd på vores hjemmeside. Denne cookie kan bruge grundlaget for at målrette marketing til brugere, der tidligere har besøgt os på vores websted. 30 dage

SPORING OG REKLAME

Cookie Beskrivelse Lagring
DoubleClick Spor din brugeradfærd på vores hjemmeside. Denne cookie kan bruges som grundlag for at målrette marketing til brugere, der tidligere har besøgt os på vores websted. 90 dage
Cookie Beskrivelse Lagring
AppNexus Spor din brugeradfærd på vores hjemmeside. Denne cookie kan bruges som grundlag for at målrette marketing til brugere, der tidligere har besøgt os på vores websted. 90 dage
Cookie Beskrivelse Lagring
Facebook Pixel Spor din brugeradfærd på vores hjemmeside. Denne cookie kan bruges som grundlag for at målrette marketing til brugere, der tidligere har besøgt os på vores websted. 90 dage

Hvordan kan du styre cookies i browseren?

Standardindstillingen er, at de fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan ændre og tilpasse dine indstillinger, så du kun tillader de cookies, du vil gemme i din browser. Bemærk dog, at browseren skal acceptere visse cookies for at obwiik.dk skal kunne fungere.

I dine browserindstillinger vil du som regel også kunne vælge hvilke websteder du tillader cookies fra. Du kan også anmode om at blive underrettet hver gang en ny cookie er gemt i din browser.

Sådan fortsætter du med at slette cookies i forskellige browsere

Følgende links giver dig oplysninger om, hvordan du ændrer browserens indstillinger for at kontrollere, hvilke cookies den gemmer.